Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Recrudescit morbus, de ziekte wordt weder heviger.
Reddére caussam, reden geven.
Roddére, dare, of referre rationes, rekening doen, afre-
kenen.
Reddere rationem alicui de re, iemand van eene zaak re-
kenschap geven.
Reddere poenas temeritatis, voor zijne roekeloosheid straf
ondergaan, of gestraft worden.
Reddere debitum naturae, sterven.
Reddere , vertëre, of Iransferre aliquid e Graeca in Latinam
linguam, iets uit het Grieksch in het Latijn overzetten.
Redïgere aliquem in of sub potestatem alicuius, iemand
onder iemands magt brengen.
RedTmere captos e Servitute, gevangenen uil slavernij vrij-
koopen.
Redire in gratiam cum aliquo, zich met iemand verzoenen.
Res redit ad triarios, het komt er op aan.
Redit multum pecuniae ex metallis, de mijnen brengen
veel geld aan.
Redolêre doctrinam, naar geleerdheid rieken.
Redücere aliquid alicui in memoriam, iemand iets weder
in de gedachten brengen.
Reduviam curare, zich met eene kleinigheid bezig houden,
Referre se in urbem, naar de stad terug keeren.
Referre se ad philosophiam, zich weder tot de wijsbegeerte
begeven , tot de wijsbegeerte terug keeren.
Referre, of ferre, of accipere repulsam ab aliquo, in zijn
verzoek bij iemand niet slagen, (in bet algemeen) een
weigerend antwoord van iemand krijgen.
Referre salutem plurimam, hartelijk wederom groeten.
Referre aliquid acceptum alicui, iemand iels te danken heb-
ben, of opleekenen, wat men van iemand ontvangen heefl.
Referre rem, of de re, ad Senatum, aan den Raad iet»
voorstellen.
3*