Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
49


Promittere barbam, den baard laten groeijen.
Promittero ad coenam, of ad aliquem, iemand beloven ter
maaltijd, of bij iemand, te zullen komen.
Promissis stare, zijn woord houden.
Promsit tibi Senatus pecuniam ex aerario, de Senaat heefl
u. geld uit de schatkist gegeven.
Promovëre exercitum ad urbem, met het leger naar de
stad rukken.
Promovere exercitum in urbem, het leger in de stad brengen.
Promovere, of provChcre aliquem in ordinem iurisconsulto-
rum, iemand tot de orde der regtsgeleerden bevorderen.
In promfu mihi res sunt, ik heb de zaken bij de hand.
Pronuntiare sententiam, zijn gevoelen zeggen.
Pronus ad of in vitia, tot ondeugden geneigd.
Propinquare urbi, of ad urbem, de stad naderen.
Propinqua mihi est mors, ik ben nabij den dood.
Propositum est mihi, ik heb het voornemen.
Propugnare aequitatem, of pro aequitate , de billijkheid
verdedigen.
Propulsare suspicionem a se, het vermoeden van zich af-
wenden.
Proripére se custodibus, zijne bewaarders onthopen.
Proripere se ex porta, snel de poort uitgaan.
Prorogare alicui imperium, iemand zijn bevel verlengen.
Proscqui aliquem amore, iemand liefhebben.
Proscrïbere aliquem, iemand vogelvrij verklaren met ver-
beurdverklaring zijner goederen.
Proscribere auctionem, eene verkooping schriftelijk bekend
maken.
Prospiciunt oculi parum, ik ben bijziende.
Prosternëre , of provolvüre se ad pedes alicuius, iemand
te voet vallen.
Publïcare bona, goederen verbeurd verklaren.
Publicare, of edére librum, een boek in het licht geven.
4