Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Procêdit res prospere, de zaak heeft eenen gelukkigen
voortgang.
Prodire in publicum, onder de menschen, of op straat komen.
Prodére patriam hosti, den vijand het vaderland verraden.
Prodere memoriae, te hoek slaan, schriftelijk verhalen.
Prodigus rei alicuius, in eenige zaak verkwistend.
Prodücere exercitum in aciem, hel leger tot den slag voeren.
Producere convivium in of ad noctem, het gastmaal tot
den nacht toe rekken.
Producere vitam alicuius, iemands leven rekken of ver-
lengen.
Proferre diem auctionis, den dag van de verkooping verschuiven.
Proferre aliquid in adspectum, iets onder de menschen
Irengen.
Profitêri scientiam iuris, een regtsgeleerde zijn , of de regts-
geleerdheid onderwijzen.
Proflteri se medicum, verklaren geneesheer te zijn.
Profitêri magna, groote dingen beloven.
Profundere vitam pro patria, zijn leven voor het vaderland
opofferen.
Profundere odium in aliquem, zijnen haat tegen iemand
uitstorten.
Profusus homo, een verkwistend mensch.
Prohibëre, aliquem mori, iemand het sterven beletten.
Prohibere alicui aditum, of aliquem aditu, of de aditu,
iemand den toegang beletten.
Prohibere debes, ne hoe fiat, gij moet zorgen, dat dit niet
gebeurt.
lliems prohibet, quominus navigem, de winter verhindert
mijne vaart.
Proiicëre se in fletus muliebres, als eene vrouw schreijen.
Prolabi in misericordiam, tot medelijden komen.
Promittëre aliquid alicui de re, iemand iets over eene zaak
beloven.