Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Quo minirae credis, gurgite piscis erit, men weet nooit,
waar zijn fortuin ligt.
Placare ventrem cibo, den honger stillen.
PoUiccri alicui montes auri, of maria et montes, iemand
gouden hergen beloven.
Poncre libros de manibus, de boeken uit de handen leggen.
Ponere ante oculos, voor oogen stellen.
Ponere rationes, rekening afleggen.
Porrlgere alicui dextram osculandam, iemand tot den hand-
kus toelaten.
Portare aliquid mali, iets kwaads aanbrengen.
Hoe posito et concesso, dit gesteld en toegegeven zijnde.
Posse plurimum apud aliquem, bij iemand grooten invloed
hebben, zeer veel vermogen.
Post hominum memoriam, zooverre het menschen heugt.
Paucis post diebus, of paucis diebuspost, weinige dagen daarna.
Posthabêre rem rei, eene zaak voor eene zaak ter zijde stellen.
Postülare aliquem reum impietatis, iemand als schuldig aan
slechtheid aanklagen.
Postülare, of deferre aliquem de pecuniis repetundis, iemand
aanklagen tot teruggaaf van gelden, die hij op eene on-
regtvaardige wijze als ambtenaar in eene provincie zich
toegeeigend heeft.
Potest fieri, ut — het is mogelijk, dat —
Praebëre honorem alicui, iemand eer bewijzen.
Praebere aurem of aures alicui, naar iemand hooren.
Praecidere spem alicui, iemand de hoop benemen.
Praecipëre pecuniam mutuam, vooraf geld ter leen opnemen.
Praecipereconsiliahostium,de^?an«encZerDyant?e«DoorJome7j.
Praecipere alicui de eloquentia, iemand in de welsprekend-
heid onderwijs geven.
Praecipio hoe tibi, ik raad u dit.
Praecurrit sacpe amicitia iudicium , dikwijls loopt de vriend-
schap het oordeel vooruit.