Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Percijjére fructus rei, of ex re, voordeel van eme zaak
trekken.
Percurrere aliquid animo, iets met den geest doorloopen,
iets overdenken.
Pereutére aliquem re, iemand door eene zaak treffen, ter
nederslaan.
Perdücere aliquem ad summos honores, iemand tot de
hoogste eerambten brengen.
Perfundëre animum gaudio, zijne ziel met vreugde vervullen.
Periculum facere alicuius rei, ex of in re, eene zaak be-
proeven.
Periculum ereare alicui, iemand gevaar veroorzaken.
Periclltari omnia, van alles de proef nemen.
Perire ab aliquo, door iemand omgebragt worden.
PermilWre se alicuius fidci, of in fidem, zich aan iemands
goede trouw overgeven.
Permittere alicui arbitrium rei, of permittere rem arbitrio
alicuius , aan iemands goedvinden eene zaak overlaten.
Permittere equum in hostem , met zijn paard op den vijand
losgaan.
Perscqui iudicio poenas ab aliquo, iemand naar uitspraak
van het regt doen straffen.
Persönam capiti deträhere, iemand ontmaskeren, die zich
verborgen had, bekend maken.
Perspicëre fidem alicuius, iemands goede trouw opmerken.
Perstare in pravitate, in slechtheid volharden.
Pertïnax propositi, of in proposito, in zijn voornemen vol-
hardend.
Pervellcre aurem alicuius, of alicui, iemand herinneren.
Pcrvenire ad aures alicuius, iemand ter ooren komen.
Perversus homo, een verkeerd, slecht mensch.
Perverture aliquem, iemand ongelukkig maken.
Petére somnum, slapen gaan.
Piscari aureo hämo, dtvaze onkosten doen.