Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Obvlam alicui ire, of proclire, of proccdere, iemand te
gemoet gaan.
Obviam ire cupiditatibus, de hegeerlijkheden bedwingen.
Occallescëre patientia, door lang wachten hel gevoel verliezen.
OdCrunt peccare boni virtutis amore, uit liefde voor de
deugd hebben braven eenen afkeer van misdoen.
Odio in aliquem ferri, iemand zeer haten.
OffendCre aliquem, iemand beleedigen, vertoornen.
Offéndere in re, in eene zaak misdoen.
Officit mentis luminibus altitudo fortunae, de grootheid
van geluk is nadeelig voor de helderheid der ziel.
Oiferre se morti, zich aanbieden om te sterven.
Oleum et operam perdidi, ik heb vergeefs alle moeite aan-
gewend , of ik heb onnut den tijd doorgebragt.
Opem ferre alicui, iemand helpen.
Operae pretium est, het is de moeite waard.
Operae pretium facere, iets doen, dat de moeite waardig is.
Operam dare rei, zich op eene zaak toeleggen.
Opperiri fortiinam, de kans afwachten
Oppëtere mortem, sterven.
Oppönere se alicui, of rei, zich tegen iemand, of eene
zaak verzetten.
Opprlmere iram, den toorn bedwingen.
Oppugnare petitionem alicuius, zich tegen iemands verzoek
hevig verzetten.
Oppugnare aliquem pecunia, iemand door omkooping trach-
ten op zijne zijde te brengen.
Ostentare spem, hoop laten zien
Ostentare se, zich laten zien, pogchen.
P.
Pace tua, met uw verlof.
Nulla pallesccre culpa, vrij van schuld zijn