Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Oblectare se in aliqiio, in iemand zijn vermaak vinden.
Oblectare tempus aliqua re, den tijd in eene zaak aan-
genaam doorbrengen.
Oblïgare vulnus, eene wond verlinden.
Obligare aliquem beneficiOjtemandrfooï-eenewêWaadwertóidere.
Obligare rem pignori, eene zaak te pand zetten.
Obligare populum scelere, het volk onder de schuld eener
misdaad brengen.
Obliterare offensam in animo, eene beleediging vergeten.
Oblöqui alicui, iemand tegenspreken.
Obrögal lex nova antiquae, eene nieuwe wet ontneemt de
oude hare kracht.
Obruëre aliquid, iets verduisteren, of iels zijne kracht
ontnemen.
Obruere aliquem lapidibus, iemand steenigen.
Obruere se vino, zich met wijn overladen.
Obrütus aere alieno, met schulden overladen.
Obscurum non est, het is openbaar.
Obscurus homo, een geheimzinnig, of onaanzienlijk, of on-
bekend mensch.
Obsëcro te, eilieve, of ik bid u.
Obsëqui voluntati alicuius, iemands wil volgen, of daar-
aan toegeven, zich daarin schikken.
Obsistere alicui, of rei, zich legen iemand, of legen eene
zaak verzetten.
Obsoletus homo, een mensch met oude versletene kleederen,
of eene mode ten achteren.
ObstruCre portas, de poorten ondoorgankelijk maken.
Obtestari fidem alicuius, iemands goede trouw tot getuige
roepen, of iemand bij zijne trouw om iets smeeken.
Si quid mihi obtigerit, zoo mij iets zal overgekomen zijn,
of als ik mogt sterven.
Obtrectare gloriam, of gloriae, alicuius, iemands roembe-
zivalken, of verkleinen.