Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
'11
Niti gratia de re, door gunst eene zaak bevorderen.
Nolle alicui, iemand niet gunstig of toegenegen zijn.
Notare aliquem verbis, iemand met woorden berispen.
Notare civem, eenen burger bestraffen {van den Censor gezegd).
Notum est in vulgus, iedereen weet het.
Novarum rerum cupidus, naar verandering in de regering
hegeerig, oproerig.
Numërare aliquem in primis, iemand onder de voornaam-
sten tellen.
Nummi boni, of probi, echt geld.
Nummi adulterini, valsch geld.
Nummi circumforanei, of aes circnmforaneum, opgenomen
geld, schulden.
Nummi vacui, of pecunia otiosa, renteloos kapitaal.
Nummi cauti, verzekerd geld.
Nummi omnis notae, allerlei geld.
Nundïnari a iudice ius ad utilitatem suam, eenen regter
omkoopen, om het regt tot zijn voordeel te verdraaijen.
O.
Obdüccre callum dolori, de smart vergeten.
Obducere frontem, het voorhoofd rimpelen.
Obedire, of obedientem esse, naturae, de natuur gehoor-
zamen.
Obire res suas, zijne zaken waarnemen.
Obire, of obire diem, of mortem, of diem supremum, sterven.
Obiectare aliquem, of caput, periculis, iemand, of zich aan
gevaren blootstellen.
Obiiccre cibum cani, den hond spijs voorwerpen.
Obiiwre aliquid alicui, iemand iets verwijten, tegenwerpen.
Obiicere se hosti, zich den vijand in den weg stellen.
Obiicitur iudici error, den regter wordt eene dwaling voor-
geworpen.