Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
N.
Homo emunctae naris, een schrander mensch.
Homo obesae naris, een dom mensch.
Narrare alicui aliquid, of de aliqua re, iemand iets vertel-
len, verhalen.
Narras male mihi, gij geeft mij slechte tijding.
Nasci ad omnia summa, tot alles groots geboren worden.
Nascitur hinc, ut —, hieruit volgt, dat —.
Pro re nata, of e re nata, naar omstandigheden, zoo als
de zaak zich voordoet.
Natat pavimentum aqua, de vloer zwemt van water.
Navare alicui operam rei, of ad rem, iemand in eene zaak
dienst doen, hulp betoonen.
Navem subducere, het schip op strand halen.
Navem deducere in mare, het schip in zee brengen.
Navigare mare, of in mari, op zee varen,
Navigo in portu, ik ben in veiligheid.
In eädem navi vehi, of ferri, of esse, een gelijk lot hebben.
Nectóre alicui catenas, iemand met ketenen beladen.
Omnes virtutes inter se nexae sunt, er is een naauw ver-
band tusschen alle deugden.
Nego, me audire, ik zeg, dat ik niet hoor.
Negare aliquid alicui, iemand iets weigeren.
Neglïgere pecuniam in loco, op zijnen tijd zijn voordeel
laten varen.
Quid mihi tecum negotii est? Wat heb ik met u te doen?
Nemo est, qui nesciat, iedereen weet.
Nimius est in hac re, hij doet in deze zaak te veel, hij
gaat te ver.
Niti cubito, op den elleboog rusten.
Niti ad gloriam, nanr roern streven.
Niti in vetïtum. naar het verbodene streven.