Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Ad of in manus venire, in de handen komen, of handge-
meen worden.
In manum convenire, trouwen [van de vrotiwen).
Manu, of in manu tencre, in de hand houden, zeker weten.
Sub manu, o/sub manum, hij of onder de hand, in denabijheid.
In manu, of ad manum esse, in de magt, of bij de hand zijn.
MarcescGre desidia, van werkeloosheid krachteloos worden.
Vario Marte pugnare, met verschillend krijgsgeluk vechten.
Suo Marte aliquid facere, iets op zijn eigen houtje, of
zonder vreemde hulp doen.
Matura est hiems, de winter komt op zijnen tijd.
Medëri invidiae, den nijd wegnemen, vernietigen.
Medttari animo , of secum, rem, of de re, bij zich zeiven
eene zaak overwegen.
Me dius fidius, waarlijk, in de daad.
Mediis esse non licet nobis, wij mogen niet onzijdig zijn.
Mentionem facere, of inferre, rei of de re, of de aliquo,
van eene zaak of van iemand melding maken.
Mercari aliquid alicui ab aliquo, iets van iemand voor
iemand koopen.
Jlerëre, of meréri stipendia sub aliquo, als soldaat onder
iemand dienen.
Merere equo, als ruiter dienen.
Merere bene do aliquo, of erga aliquem, zich hij iemand
verdienstelijk maken.
Merere male de re, im eene zaak slecht handelen.
Ut sementcm feceris, ita et metes, gij zult loon naar wer-
ken ontvangen.
Mihi nee seritur, nee metïtur, de zaak gaat mij niet aan.
Metiri aliquem fortuna, iemand naar zijn geluk beoordeelen,
MetuCreinsidias &h9.\\({no,voorhinderlagenvaniemandvreezen.
Meus sum, ik ben mijn eigen meester, hang van niemand af.
Meus est hij is in mijne magt, of hij is mijn vriend.
Micant arteriae, de pols klopt.