Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
M.
Mactare .aliquem morto crudeli, iemand wreedaardig dooden.
Mactare aliquem laude , iemand mei lof vereeren.
Macte virtute! Bravo! Veel geluk! Heil u!
Madet vino , hij heeft eenen roes aan. «
Madet metn , hij' zweet van angst.
Magnam partem, of magna ex parte , grootendeels.
Male audire, eenen kwaden naam hebben.
Male se habet res, hel is met de zaak slecht gesteld.
Manant ex vitiis peccata , uil de ondeugden komen de mis-
daden voort.
Manat malum in dies , hij den dag breidt het kwaad zich uit.
Mandare aliquid faciondum alicui, iemand opdragen iets te
verrigten of te maken.
Mandare aliquem humo, iemand ter aarde bestellen, begraven.
Bene of multo mane, of plane mane, zeer vroeg.
Uodie mane, dezen vroegen morgen.
Cras mane , morgen vroeg.
Postridie mane, of postero mane, den volgenden morgen vroeg.
Heri mane , gisteren morgen vroeg.
Mancre loco , of in loco, apud aliquem, op eene plaats bij
iemand blijven.
Manere aliquem, of aliquid, op iemand, of op iets wach-
ten, of te wachten slaan.
Manus manum lavat, de eene dienst is de andere waard.
Manum de tabula, geen woord meer, niet verder.
Manum comparare, of facere, eene bende soldaten op de
been brengen.
Manum conferre of consCrrre, handgemeen worden.
Manibus pedibusquo, met alle kracht.
E manu emittero servum, of manu mittere, eenen slaaf
lijne vrijheid geven.