Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Optimo iure, met het grootste regt.
Stricto iure, naar de strengste regtvaardigheid.
luvante Deo, met Gods hulp.
L.
Fides sociorum labat, de trouw der hondgenooten wankelt,
Labant mihi genua; mijne knieën knikken.
Labant mihi dentes , mijne tanden staan los.
Labi in somnum , in slaap vallen.
Labi of prolabi longius, ongemerkt te ver afwijken, wijd-
loopiger worden.
Labi lingua, zich verspreken.
Labi spe, van de hoop verstoken worden.
Labi facultatibus, tot armoede vervallen.
Labitur disciplina, de tucht is in verval.
Cito pede labitur aetas , ongemerkt wordt men oud.
Labor impröbus omnia vincit, onvermoeide arbeid overwint
alles.
Labores solis et lunae, zons- en maansverduisteringen.
Labores catenati, aanhoudende werkzaamheden,
lucundi acti labores, na gedaan werk is het goed rusten.
Labörare ex intestinis, buikpijn hebben, of losUjvig zijn.
Laborare pedibus, o/ex pedibus , het voeteuvel hebben.
Laborare ex renibus, pijn in de lendenen hebben.
Laborare sacro morbo, de vallende ziekte hebben.
Lacerare bona patria , de vaderlijke goederen verkwisten.
Lacrymae mihi caduut, of manaut, gaudio, ik schrei van
blijdschap.
Lac non est lacti similius, zij gelijken elkander als tivee
droppels water.
Laetari re , of de re, zich over eene zaak verblijden.
Largiore vino uti , te veel wijn drinken.
Largiri alicui, iemand met iets beschenken.
3*