Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Invra virtuti nulla est via, overal heeft de deugd toegang.
Invïta Minerva aliquid facere , iets tegen zijnen aanleg doen.
loca agere cum aliquo, met iemand aardigheden praten.
loca et seria agere cum aliquo, zeer gemeenzaam met
iemand praten.
locum alicui movere, iemand doen lagchen.
Per iocum, uit jok.
Per ludum et iocum, speiender wijs.
Kemoto ioco, in ernst, zonder jok.
Ire pedibus in sententiam, tot een gevoelen overgaan.
I, of abi, in malam rem, loop naar den drommel.
Irrepere arbori, op eenen boom kruipen.
Irrepere in mentes hominum, in de ziel der menschen in-
sluipen , of ongemerkt komen.
Irridére aliquem, iemand bespotten.
Irrltare crabrones, gevaarlyke vijanden uitdagen.
Irrögare legem alicui, tegen iemand eene wel aan het volk
voordragen.
Irrumpére portam, of in portam , de poort indringen.
lubcre aliquid aliquem of alicui, iemand iets opleggen,
bevelen.
lubere aliquem regem, iemand tot koning kiezen.
ludïeare aliquid ex bono et aequo, iets naar billijkheid
beoordeelen,
ludicare aliquem hostem, iemand voor vijand verklaren.
ludicare alicui, of aliquem, capitis, iemand over halsmisdaad
geregtelijk onderzoeken , of veroordeelen.
lungere amicitiam cum aliquo, met iemand vriendschap maken.
lungere vocem fidibus, zijne stem met hel snarenspel pa-
ren , of vereenigen,
lurare deos, of per deos , bij de goden ziveren.
lurare in verba magistri, zijnen meester blindelings volgen.
lurare aliquid alicui, iemand iets bij eede beloven.
lurare in litcm, de waarde eener betiviste zaak bezweren.