Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Insultarc alicui, of aliquem, in calamitate, iemand in zijn
ongeluk bespotten.
Integra aectate, in den bloeijenden ouderdom.
Integra, of in integro, est nobis res, de zaak is in onze
magt, of wij zijn geheel vrij in de zaak.
Integrum non est mihi, het staal niet meer aan mij.
Intendcre animum rei, in of ad rem, zijnen geest op eene
zaak rigten.
Intenderc tela alicui, of in aliquem, pijlen op iemand rigten.
Intercludere alicui viam ad aliquem, iemand den toegang
tol iemand verhinderen.
Interdlcere alicui aqua et igni, iemand bannen.
Interdicitur mihi a lege, de wet verbiedt mij.
Interesse rei, of in re, bij eene zaak tegenwoordig zijn.
Interest inter belluam et hominem, tusschen een wild dier
en eenen mensch is het onderscheid.
Interire fame, van honger omkomen.
Interpönere se audaciae alicuius, zich tegen iemands stout-
moedigheid verzeilen.
InterponCre caussam, tot reden voorwenden, of bijbrengen.
Interprëtari scriptores alicui, iemand de schrijvers verkla-
ren of uitleggen , of vertalen.
Intorquëre talum , den enkel verrekken, versluiken.
Invadëre hostes, of in hostes, urbem, of in urbem, de
vijanden, of de stad aangrijpen, of de stad indringen.
Metus invadit homini, of hominem, de vrees grijpt den
mensch aan.
Invadere collum, of in collom, alicuius, iemand om den
hals vallen, of omhelzen.
Invëhi in aliquem, iemand {met wapenen of ivoorden) aanvallen.
Invehi urbem, of in urbem, curru, op eenen wagen de
stad binnenrijden.
Invidêre honorem alicui, of honori alicuius, iemand de eer
benijden, de eer niet gunnen.