Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
IniungCro laborcm alicui, iemand arbeid opleggen.
Innare fluvio, in of o;> de rivier zioemmen.
Inniti humeris, of in humeris alicuius, op iemands schou-
ders steunen.
Innuére alicui, iemand eenen wenk geven.
Inquïrere in aliquem, naar iemand onderzoek doen.
Inciuirere de re, naar eene zaak onderzoek doen.
Inscendc're currum, of in currum, op den wagen klimmen.
Inscrlbere, o/insculpëre, nomen statuae, of in statua, zijnen
naam op een standbeeld schrijven, of graveren.
Inscribitur liber, het boek heeft tot titel.
Inservire saluti alicuius, voor iemands welzijn zorgen.
Inservire temporibus, zich naar tijdsomstandighedenschikken.
Insidêre, o/insïdëre in animo, o/mente alicuius, in iemands
ziel gevestigd zijn.
Insidëre equo, te paard zitten.
Insilire equo, of in equum, op het paard springen.
Insilire tergo alicuius, iemand op den rug springen.
Insimülare aliquem facinoris, iemand van eene snoode daad
beschuldigen.
Insistëre rei, »ƒ in re, zich op eene zaak vestigen, of op
eene zaak blijven staan.
Insistere rem, eene zaak aanvaarden.
Insölens malarnm artium , ongewoon aan kiaade streken.
Inspicëre aliquem a puero, iemand van een kind af gade-
slaan.
Instare hostibus, op den vijand aandringen, of den vijand
vervolgen.
Inslare alicuius vestigiis, iemand op den voet volgen.
Instat bellum nobis, de oorlog is voor ons op het uitbreken.
Instat nox, het is bijna nacht.
Instat hora nona, het is op slag van negen uren.
Instruëre copias, de troepen in slagorde stellen.
Instruere aliquem ad rem, iemand tot eene zaak onderwijzen.