Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
lucrepare aliquid in aliquem, over iets tegen iemand müvaren.
Increpare aliquem maledictis, iemand uitschelden.
Incübare ova, of ovis, eijeren uithroeijen.
Incumbcre gladio, of in gladium, in zijn zwaard vallen,
Incumbere ad, of in philosophiam, zich op de ivijsbegeerte
toeleggen.
Incurrere, of incursare in aliquem, op iemand aanvallen,
Incutore alicui timorem, iemand vrees aanjagen.
Indcre nomen alicui, iemand eenen iiaam geven.
Indïcat mihi vultus vsxoxg?»^ de gelaatstrekken viaken mij met
het karakter bekend*
Indignari aliquid, over iets verontwaardigd ivorden.
Indormire caussae, eene regtszaak nalatig behandelen.
Inducere aliquem ad bellura, iemand tot den oorlog brengen.
Inducere aliquem, in errorem, iemand in eene dwaling
brengen,
Inducere novura morem in rempublicam, eene nieuwe ge-
woonte in de repnbliek invoeren.
Induci spe, door de hoop bewogen worden.
InduCrc vestem, of sibi vestem, of se veste, een kleed aandoen.
Inducre se in nubem, zich in eene wolk hullen,
Indiilgcre sibi, of genio, zijne lusten hot vieren.
Indulgere dolori, zich in de smaj^t toegeven^ te sterk treiircn.
Inebriare aliquem vino, iemand eenen roes aanzetten.
Inesse rei, of in re, in eene zaak in zijn.
Inferre mensam secundam, het nageregt opbrengen.
Jnferre se in periculum, zich in gevaar starten,
Inferre manus sibi, o/in se, zich ombrengen.
Inferre vim alicui, tegen iemand geweld gebruiken.
Inferre belli eaussam alicui, iemand eene oorzaak of voor-
tvendsel aan de hand geven\ om te oorlogen.
Inferre corpus mortui, een lijk begraven.
Inficcre civitatem vitiis principum, de burgerij %net de on-
deugden der voornaamsten besmetten.