Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Imponcre oxtrcmam o/summam inanura carmini, de laatste
hand aan een gedicht leggen.
Imponcre modum rei, aan eene zaait paal en perlc stellen.
Imponcre pilcum alicui, iemand zijne vrijheid schenken.
Imponcre vadimonium alicui, iemand noodigen borg te
stellen, om op den bestemden tijd voor het geregt ia
verschijnen.
Imponcre aliquem in equum, iemand op het paard zetten.
Importare commcatus in urbem, levensmiddelen in de stad
invoeren of brengen.
Imprïmcre sigillum in cera, het zegel in was driikken.
Impütare culpam alicui, iemand de schuld geven.
Quantum est in rebus inane, alles is ijdelheid,
Incendi in aliquem, tegen iemand opgehitst, of op iemand
toornig worden.
Incendi gloria ad literarum studia, door roem lot de let-
teroefeningen gedreven worden,
Incertus loei, onzeker omtrent de plaats.
Incertus de salute, onzeker omtrent zijn behoud.
Ad, of in incertum revocare, in onzekerheid brengen.
Incessit mihi, of me cupiditas, de begeerte bevangt mij.
Incidere spem alicuius, iemand de hoop benemen.
Incidere aliquid arbori, in arborem, of in arbore, iets in
eenen boom snijden.
Incïdit terror exercitui, of'm exercitum, de schrik bevangt
het leger. »
Inclse scribëre, in korte, niet af gedeelde, zinnen schrijven.
Incitare aliquem ad laborcm, iemand tot den arbeid aan-
zetten.
Inclümarc aliquem nomine, iemand bij zijnen naam roepen.
Inclodere aliquem carceri, in carcerem, of in carcere,
iemand in de gevangenis sluiten.
Incommödare rem alicui, iemand in eene zaak hinderlijk zijn.
Incri'parc omnes, allen toeschreeuwen.