Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
■28
(iuo scmol est imlmta rcccns scrvabit odorcm Icsta diu,
wal men jong geleerd heefl, onthoudt men lang.
Immergcre manus in aquam, zijne handen in water dompelen.
Imminëre alicui, aan iemand boven het hoofd hangen.
Imminere bonis, of in bona, op goederen jagt maken.
Imraiscérc se alicuius negotiis, zich in iemands zaken
mengen.
Immittere se in medios hostes, zich midden onder de vij-
anden werpen.
Immünis alicuius rei, re, of a re, vrij van eene zaak.
Impatiens laboris, niet legen arbeid bestand.
Impedire aliquem re, of a re, iemand eene zaak beletten.
Impendöre laborem in rem, arbeid aan eene zaak besteden.
ImpCrare alicui, iemand bevelen.
Imperarc gentibus, over volken heerschen.
Imperaro alicui pecuniam ad aliquid, iemand hevelen om
tot iels geld te geven.
Impertire aliquid indigenlibus de re familiari, van zijne
middelen iets aan de behoefligen geven.
Aetas puenlis his doctrinis impertiri debet, de kindsche
jaren moeten deze wetenschappen onderwezen worden.
Impctrare rem ab aliquo, eene zaak van iemand verkrijgen.
Impetrare civitatem alicui, voor iemand het burgerregl ver-
krijgen.
Impingëre lapidem alicui, iemand met eenen steen werpen.
Impingere caput parieti, met het hoofd legen den muur
stooten.
Implêre amphoram ad summum, de kan tot bovenaan toe
vullen.
Implïcare se molestiis, zich in moeijelijkheden wikkelen.
Implicïtus in morbum, ziek geworden.
Implórarc auxilium alicuius, iemand om hulp smeeken.
Impöncre onus in homeros alicuius, of alicui in liumcris,
iemand eenen last op de schouders leggen.