Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Ilorret agcr iiastis, het veld is bezaaid rnct sineseu.
liortari aliquem ad, of in aliquid, iemand tot iets aanspo-
ren, trachten te beivegen^ aanmoedigen.
I.
lacnre gaviter, zeer ziek liggen.
lacëre pro patria, voor het vaderland gesneuveld zija.
laccïre in rosa, genoegelijk liggen.
Pauper ubique iacet. dc arme is nergens in tel,
Prctia praediorum iaccnt, de prijzen der landgoederen zijn
gering.
Non iacct in molli veneranda scicntia lecto, men kan dc
geleerdheid niet zonder moeite verkrijgen.
laccre, o/iactare aliquid in aliquem, iemand mei ietsgooijen.
laccre fundamcnta pacis, de grondslagen van den vrede
leggen.
lactarc virtutem, op zijne deugd pogchen.
lactarc se, zich willen laten zien, zichijogchend vertoonen.
lam in eo est, het is nn op het punt.
Ignoscëre aliquid alicui, iemand iets vergeven.
Illicëre aliquem ad se, iemand tot zich lokken.
Illiditur navis scopulo, of ad scopulum, lie^ schip stoot op
eene klip.
Illucescit dies, het wordt dag
llludcro alicui, aliquem, of in aliquem, met iemand den
spot drijven.
Illuderc dignitati alicuius, iemands waardigheid bespotten.
lllustrarc cont^ilia, de plannen openharen^ aan den dag brengen.
Illustrare aliquem laudibus, iemand door lof verheerlijken,
Iinaginari aliquid per somnum, drooinend zich ieis ver-
beelden.
Imbucro gladium sanguine, het zwaard met bloed bevlekken.
Imbuerc se literis. zich geheel op de weicaschappcn toeleggen