Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Habere aliquem carum, veel van iemand honden.
Habere male aliquem, iemand slecht behandelen.
Habere, of dueëre rationem rei, of alicuius, op eene zaah,
of iemand achtslaan, achtgeven, of voor eene zaak, of
iemand zorg dragen.
Habere rationem cum aliquo, met iemand te doen hebben,
in verbindtenis staan.
Habere rationem absentis , iemand in zijne afwezendheid
bedenken.
Habere rationem temporum, of assentiri temporibus, zich
naar tijdsomstandigheden schikken.
Habeo dicere, ik heb te zeggen, dal is, kan zeggen.
Habeo dictum, ik heb gezegd.
Habeo dicendum, ik heb te zeggen, dat is, ik moet zeggen.
Habere aliud elausum in pectore, aliud promtum in lingua,
anders denken en anders spreken.
Haeret res mihi in visceribus, de zaak blijft mij diep in het hart.
Hereditas sine sacris, een onbezwaard voordeel, eene roos
zonder doornen.
Heres ex asse, alleen en geheel erfgenaam.
Heres ex uncia, voor een twaalfde erfgenaam.
Ab intestato heres fieri, zonder testament erfgenaam ivorden
Homo frugi, een braaf mensch.
Homo trium literarum, een dief.
Homo igni spectatus, een mensch in nood beproefd.
Homo omnium horarum, een mensch, altijd voor de genoe-
gens der zamenleving gereed.
Homo inagims, een mensch van groote verdiensten.
Homo novus, een mensch zonder adelijk geslacht.
Quota hora est? Hoe laat is het?
Horröre conspcctum alicuius, niet durven onder iemands
oogen komen.
Horrere frigorc, van koude rillen.
Horret animus rccordari, ik schrik, als ik er aan herdenk.