Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Feriari a negotiis, vrij van iverkeaamheclen zijn.
Ferre legem, eene wel voordragen, maken.
Ferre, of dicere sententiam, zijn gevoelen zeggen, of gereg-
telijke uitsjn-aak doen {van de Senatoren).
Ferre snffragium, zijne stem uitbrengen.
Ferre taeitum, zwijgen.
Ferro famam iustitiae, den lof van regtvaardigheid loeg-
dragen.
Ferre arma contra, of adversus, vijandig de ivapenen voeren.
Ferre se libertum, zich als vrijgelatenen opgeven, noemen.
Ferre se obviam, alicui, iemand te gemoet gaan.
Ferre aliquid aequo animo, iets goedsmoeds verdragen.
Ferre aliquid iniquo animo, of moleste, of graviter, of
aegre, iets kwalijk nemen, of met moeite verdragen.
Ferre alicui iudicem, iemand tot zijnen regter voorstellen.
Non ferro cupiditates, zijne begeerten beperken.
Fert animus discere, ik heb lust te leeren.
Res ita fert, de zaak brengt het zoo mede.
Prae se ferre facinus, eene snoode daad, die men gepleegd
heeft, openbaren.
Bona fïde, ter goeder trouiv.
Mala fide, ter kwader trouw.
Mea fide, op mijn woord.
Fidére, of fidcm habere alicui, op iemand vertrouwen.
Fidere re {dichterlijk rei), op eene zaak vertrouwen hebben.
Fidibus scio, cano, of utor, tk ken het snarenspel
Figëre trabem in terram , of in terra, eenen balk in den
grond slaan.
Figere loges, de wetten in het openbaar ophangen, wetten
Vlaken.
Findére lignum in partes, hout in stukken kloven.
Finire tempus, den tijd bepalen, of eindigen.
Finire cupiditates, zijne begeerten bepalen.
Firmare imperium, de heerschappij bevestigen.