Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Excipore aliquem c scrvituto, iemand uil slavernij bevrijden
Excipero ferum, het wild overvallen, vangen.
Excïpit acstus hiemem, de hilte vervangt den winter.
Excipitur in foederibus, in de verbonden wordt uitgezonderd.
Excepto, quod — , uitgezonderd, dal —.
Excrcërc aliquem in re , of ad rem, iemand ergens in, of
tol iets oefenen.
Exirc a, de, of c navi in terram, uit het schip aan land
gaan.
Exorare aliquem, iemand verbidden.
Expedire se ex laqueis , zich nit strihken redden.
Expedire salutcm , zijn leven redden.
Expedire sc ad pugnam , zich tol het gevecht gereed maken.
Expendërc argumenta, de bewijzen overtuegen.
Expendere talentum in sumtus , een talent voor de onkosten
betalen.
Expensam ferrc pecuniara alicui, iemand geld in rekening
brengen, dat men hem geleend heeft.
Tabulae accepti et expensi, hel boek van inkomsten en uil-
gaaf
Expëtëre auxiliam ab aliquo, iemand om hulp verzoeken.
Expetere vitam alicuius , om iemands leven smeeken.
Exqulrere aliquid ab, of ex aliquo de re, iels bij iemand
over eene zaak navurschen.
Exscqui mandata, bevelen volbrengen.
Exscqui rem usque ad extremum , eene zaak ten einde toe
voortzetten.
Extremum malorum , hel einde der rampen.
In extreme libro, op het einde van het boek.
F.
Facëre ab, of cum aliquo, hel met iemand houden, iemand
toegenegen zijn.