Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
•20
Eripcre oj deripere rem alicui e manibus, iemand eene
zaak uit de handen rukken, of met geweld ontnemen.
Eripere aliquem alicui, iemand uit iemands handen be-
vrijden.
Errare tota via, of toto coelo in re, in eene zaak geheel
dwalen, of den bal misslaan.
Erudire aliquem artibus, of in artibus, iemand in de kun-
sten onderwijzen.
Erudire aliquem ad cultum Dei, iemand tot de vereering
van God onderwijzen.
Esse in culpa, schuldig zijn.
Hoe est mihi in usu, dit is mijne gewoonte.
Est civitatis nostrae , hij is onze burger.
Non est illius virtutis, het komt met zijne dapperheid niet
overeen.
Evauuit memoria rei, het aandenken aan de zaak is verloren.
Evëhëre aliquem ad munus, iemand tot een ambt verheffen.
Evehere classem in altum, de vloot in zee brengen.
Evënit male tibi, het valt slecht voor u uit.
Evertëre statuam, een standbeeld omverwerpen.
Evertere aliquem bonis , iemand zijne goederen doen ver-
liezen.
Ex, of de composito, of industria , met opzet.
Exaequare aliquem alicui, of cum aliquo, iemand aan
iemand gelijk maken.
Hoe me exanimat, dit beangstigt mij erg.
Excëdere pugna, het gevecht verlaten.
Excedere vita, of e vita, sterven.
Excedere tempus finitum, den bepaalden tijd te buiten gaan.
Excellere alicui re, of in re, iemand ergens in overtreffen.
Excldëre memoria, de of ex memoria, vergeten worden.
Excldere aliquid alicui, iemand iets uitsnijden.
Excipëre aliquem hospitio, iemand in gastvrijheid ont-
vangen.