Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ncdsrlandsch Schol-nseuml
■s ieraantl als
17
1 levertere fid amienm in hoi
inJcecren.
Dovincirc aliquem sibi, of iemand totgener/^A.
maken, of aan zich verbinden "" ----------
Dicare librum alicui , aan iemand een boeh opdragen.
Dicare se civitati, of in civitalom, zich als btirger Uilen
opschrijven.
Diccre caussam capitis , over halsmisdaad aangeklaagd ,
zijne zaak verdedigen.
Dicis caussa, niet in ernst, of om zoo maar tvaC te zeggeii,
in schijn.
Uiem auctionis obire , op den dag bij de verkooping zijn.
Diem, of diem suum, of diem supremum Obirc, sterven.
In diem vivcre, bij den dag leven.
In diem flos gignitür, de bloem lüordt voor eeneii darj,
da( is, voor korten tijd voortgebragt.
In diem reservare, tot lateren tijd bewaren.
In diem cmere, op tijd koopen, koopen om later te Ictakn
In dies cresccre, bij den dag groeijen.
De die in diem, of c die in diem diffcrrc, van den eeiicn.
dag tot den anderen uitstellen.
DiÜ'idere sibi, zicli mistrouwen.
Diliibi rem familiarem sinC-rc, zijne middelen van beslaan
laten verloopen.
Dilabi in turpi^dincm, tot schande vervallen.
Dirimerc controversiam, een verschil eindigen.
Nox dirïmit proelium, de nacht maakt een einde aan den
slag.
DiscCre tibia, op de fluit leeren spelen.
Discëdere in sententiam alicaius, zich hij iemands gevoelen
voegen.
Discedere aequa manu e proelio, met QÜijh verlies het
slagveld verlaten.
Dibcors sibi, of secuiu, met zich zeiven oneens.