Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
IG
Delegare alter! laborem, eenen anderen eene werkzaamheid
opdragen.
Demerëri aliquem beneficiis, iemand door weldaden aan
zich verhinden.
Demittëre aliquid in pectus, iets zeer ter harte nemen.
Depacisci cum aliquo, met iemand een verdrag sluiten.
Depacisci sibi partem, zich een deel bij verdrag bedingen.
Depacisci ad conditionem alicuius, zich met iemands voor-
waarde laten bevredigen.
Depelli a gradu, van zijn voordeel verdrongen worden.
Depönere magistratum, zijn ambt {op zijnen tijd) nederleggen.
Deponere exercitum in terram, het leger aan land zetten.
DeprCcari mortem alicui, voor iemand om zijn leven smeeken.
Deprecari aliquid ab aliquo, van iemand iets afsmeeken.
In hoe te deprecor, hiervoor bid ik u om vergiffenis.
Deripêre, of eripêre rem alicui e manibus, iemand eene
zaak uit de handen rukken.
Derögare aliquid legi, of de lege, iels door eene andere
loet aan de oude ontriemen.
Desciscëre a veritate, van de waarheid afwijken.
Deservire amicis, zijne vrienden ten dienst zijn.
Deservire corpori, voor zijn ligchaam zorg dragen.
Desistcre, de of a sententia. van zijn gevoelen afstand doen,
zijn gevoelen veranderen.
Despërare vitae, vitam , of de vita, aan zijn leven wanhopen.
Despoliare aliquem bonis, iemand van zijne goederen be-
rooven.
Despondëre animum, den moed verliezen.
Despondere alicui filiam, iemand zijne dochter verloven.
Desïpit senectute, hij is van ouderdom kindsch.
Deterröre aliquem a, of de sententia, iemand van zijn ge-
voelen afschrikken.
DetrahPre honorem alicui. iemand de eer onttrekken.
Detrahere de alicuius fama, iemands goeden naam verkleinen.