Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Decïclcre spe, of ao/de spe, i;a;i zijne hoop verstoken worden.
DecTdere in scelus, tot een schelmstuk vervallen.
DecTdere in terram , op den grond nedervallen.
Decidere cum aliquo rem, of de re, met iemand over eene
zaak een vergelijk treffen.
Declamare orationem , eene redevoering ter oefening voor-
dragen.
Declarare aliquem Consulem, iemand als Consul hekend maken.
Deditus ventri et somno, een lekkerbek en luiaard.
Dcdiieere rempublicam in discrimen , de republiek in ge-
vaar brengen.
Deducere rem in angustum, eene zaak bejyerken.
Deducere aliquem ad fletum, iemand aan het schreijen
brengen
Deducere de, of a. capite, van de hoofdsom aftrekken.
Res eo deducta est, ut — de zaak is zoover gebragt, dat—■
Deessc alicui ^ iemand van hulp verstoken laten.
Deesse officio , zijnen pligt verzuimen.
Honor non defuit illi, hem heeft geene eer ontbroken.
Defendcre se ab hoste, of contra hostem, zich tegen den
vijand verdedigen.
Dcferre rem alicui, of ad aliquem, iemand eene zaak opdragen.
Deferre Senatui, of ad Senatum, verslag aan den Senaat doen.
DeficOre animo, den moed verliezen.
Deficere ab amicitia alicuius, iemands vriendschap verlaten.
Deficiunt vires mihi, of me, de krachten begeven mij.
Defectiis annis, krachteloos door de jaren.
Deflagravit urbs, de stad is afgebrand.
Dofodcre aliquid in terram, of in terra, iets in den grond
begraven.
Degere aetatem, of vitam, leven.
DegrCdi a proposito, eene uitweiding doen.
DeiicCre aliquem de sententia , iemand van gevoelen doen
veranderen.