Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
M
Dare pecuniara mutuam alicui, iemand geld ler leen geven.
Dare epislolam alicui, iemand eenen brief geven.
Dare epistolam ad aliquem, iemand eenen brief zenden.
Dare librum in publicum, een boek uilgeven.
Dare operam rei, of in rem, zijn besl doen in eene zaaJc.
Dare fidem alicui, iemand zijn woord geven.
Dare fidem rei, eene zaak doen gelooven.
Dare pecuniam foenori, geld op rente zetten.
Dare alicui pecuniam gratuitam, iemand geld zonder rente
geven.
Dare animum alicui, iemand moed geven.
Dare manum alicui, iemand de hand geven, of zich aan
iemand overgeven.
Dare rem mancipio, den eigendom eener zaak overdragen.
Dare nomen, zich tot krijgsdienst laten opschrijven.
Dare poenas temeritatis alicui, door iemand om zijne roe-
keloosheid gestraft worden.
Dare ruinam, instorten.
Dare fabulam, een tooneelstuk vertoonen.
Dare se somno, zich te slapen leggen.
Res ita dant, de zaken gaan zoo.
Data, of dedila opera, de, of ex industria, met opzet.
Omnia summa tibi debeo, ik ben aan u met goed en bloed
verbonden.
Deböre gratiam of gratias alicui, iemand dank verschul-
digd zijn.
Decedere alicui via, of de via, voor iemand uil den weg gaan.
Decedere provincia, of de, of ex provincia, na volbragt
bestuur uit hel wingewest vertrekken.
Decedere de vita, sterven.
DecederjC, of mori testato, met een testament sterven.
Decedere, of mori intestato, zonder testament sterven.
Decedit febris, de koorts houdt op.
Decernere proelio, slag leveren.