Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Contendere armis cum aliquo, met iemand vechten.
Contendere cum aliquo de principatu, met iemand over de
opperheerschappij wedijveren.
Contendere per loca sola, door eenzame j)laatsen trekken,
Continëri hospitio alicuius, door gastvrijheid aan iemand
verhonden zijn.
Contingit mihi, het gebeurt mij.
Contingit me, hij raakt mij aan,
Convënit mihi tecum, ik kom met u overeen.
Convenit hoe inter illos, hierin zijn zij overeengekomen.
Convenit hoe tibi, of in te, dit past op u.
Conditiones non conveniunt, over de voorwaarden komt
men niet overeen.
Convenit claritati, het is voor de helderheid dienstig.
Convenit moribus illorum, het komt met hunne zeden overeen.
Convenire aliquem, iemand spreken of geregtelijk vervolgen.
Con venire in unum, zamenkomen.
Convenire in colloquium, tot een gesprek zamenkomen.
Convcrtëre aliquid ad salutem, iets tot behoud doen keeren.
Convertere oculos ad se, de oogen tot zich trekken.
Corrumpëre aliquem pecunia, iemand met geld omkoopen.
Corrumpere mores civitatis, de zeden der burgers bederven.
Credëre aliquid alicui, iemand iets toevertrouwen.
Crescure laude virtutum, door zijne deugden steeds beroem-
der ivorden.
Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabun-
tur, eendragt maakt magt, tweedragt breekt kracht.
Cruentare manus sanguine, zijne handen met bloed bezoedelen.
Custodire aliquem ab iniuria, iemand voor verongelijking
bewaren.
I).
Damnar! voti, zijnen wensch verkrijgen.