Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Compellcre aliquem ad laqueum, iemand er toe brengen ,
om zich op te hangen.
Compensare labores gloria, of cum gloria, de moeijelijk-
heden door roem vergoeden.
Compertum est mihi, ik weet zeker.
Compertus nullius criminis, van geene misdaad met bewijs
beschuldigd.
Compllare aliquem, iemand berooven, afzetten.
Compónere bellum , vrede maken.
Componere dicta cum factis, gezegden met daden vergelijken.
Comprehendcre aliquid animo, of mente, iets vatten oi be-
grijpen.
Concêdere alicui libertatem rei, iemand de vrijheid tol eene
zaak toestaan.
Concedere fato, of vita, of naturae, sterven.
Concïdere crimine, door eene misdaad vallen of ongeluk-
kig worden.
Conciliare benevolentiam sibi, zich welwillendheid ver-
schaffen.
Conciliare sibi amorem ab omnibus, zich de liefde van
iedereen veriverven.
Conciliare aliquem sibi, zich iemand tot vriend maken.
ConöquCre cibum, de spijs verteren.
Concrcpare gladiis ad scuta, geraas maken door met de
zwaarden op de schilden te slaan.
Condëre aliquem in carcerem, iemand in de gevangenis zette».
Condere diem, den dag eindigen.
Condere urbem, eene stad stichten.
Condere laudes alicuius, iemands lof beschrijven.
Condere Carmen, een gedicht maken.
CondTcere alicui ad coenam, of ad coenam alicuius, beloven
bij iemand te komen eten.
Condücit saluti, of ad salutem, het is lot de gezondheid
of hel welzijn dienstig.