Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Clauclïcarc in officio, in gijnen jiligt achterlijk zijn.
Cogóre Sonatiim, den Senaat doen vergaderen, laden.
Cognitus est mihi a teneris unguiculis, hij is mij van zijne
vroegste kindsheid af bekend.
Cohaerêre alicui sanguine, iemands bloedvriend zijn.
Coire societatein cum aliciuo, met iemand een verbond
sluiten.
Colaphuni infringere alicui, iemand eene oorveeg geven.
ColC-re agrum, den akker bebouwen.
Colere amicitiam, vriendschap houden.
Colere aliquem literis, veel aan iemand schrijven.
CoUïdere manus, in de handen klappen.
CollIgCre, o/ recolligcre animum, weder moed vatten.
Colligere, of conferre sarcinas, inpakken, of zijne goederen
in orde brengen.
Collöcarc spem in re, zijne hoop in of op eene zaak stellen.
Collocare filiam alicui, iemand zijne dochter ten huwelijk
geven.
Colluilere cum aliquo, met ieviand geheime verstandhouding
hebben.
Committere proelium, slag leveren, den slag beginnen.
Committëre se fldui alicuius, zich op iemands goede trouiu
verlaten.
Commödare aliquid alicui ad rem, iemand iets tot eene
zaak leenen.
Commune hoe mihi cum illo est, ik heb dit met hem gemeen.
Comparare aliquid sibi, zich iets verwerven, iets verkrijgen.
Comparare se cum aliquo, zich met iemand vergelijken.
Comparare classem, eene vloot gereed maken.
Ees ita comparata est, het is zoo met de zaak gelegen.
Compellare aliquem fratricïdam, iemand broedermoorder
noemen, of als broedermoorder aanklagen.
CompelkTc aliquem iu angustias, iemand in hel naauw
brengen.