Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Capere iletrimenlum, nadeel lijden.
Capere dolorem, smart gevoelen.
Capere misericordiam, medelijdend worden.
Capit, me desiderium, ik verlang.
Capi dulcedine cantus, door de liefelijkheid van het ge-
zang ingenomen worden
CasUgare aliquem verbis, iemand met woorden tuchtigen,
of zoeken te verbeteren.
Cavillari aliquem, of cum aliquo, met iemand den gek scheren.
Cedëre nemini, voor niemand onderdoen of wijken.
Cedere tempori, voor de tijdsomstandigheden onderdoen.
Cedere foro, bankroet maken.
Cedere vita, of e vita, sterven.
Cedere alicuius virtuti, of alicui virtule, voor iemands
deugd onderdoen, de vlag strijken.
Cedit mibi quaestus, de winst komt mij toe.
Cedere patria, of e patria, hel vaderland verlaten.
Cedit res prospere mihi, de zaak valt voor mij gelukkig uit.
Ce do {adv.) librum, geef het boek op.
Cernëre bereditatem, zich over de aanvaarding der erfe-
nis bedenken, of zich erfgenaam verklaren.
Certum est mihi, het staat bij mij vast.
Cessara nihil a victoria, de ovenvinning vervolgen, voort-
zetten.
Cibare aves, de vogels eten geven.
Circumcldere sumtus, de kosten besnoeijen.
Circumcidere errorem, de dwaling wegnemen.
Circumdure urbem muro , de stad met eenen muur omgeven.
Circumdare aliquem amiculo, iemandeenen mantel omhangen.
Circumfluëre rebus, van zaken overvloeijen.
Circumvenire aliquem, iemand op eene listige wijze schade
toebrengen, bedriegen.
Circumvenire moenia exercitu, de muren {als vijand) met
een leger omringen.