Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
den, of kwaden naam keihen, in eenen goeden ol kwa-
den reuk staan.
Bene est mihi, het gaal mij wel.
Bene, of male cadere . goed, of kwalijk uitvallen.
Bene facere alicui, iemand weldoen.
Bene se habet, hij bevindt zich wel.
Bene emcre, goedkoop koopen.
Bene vendére, duur verüoopen.
Bene mane, zeer vroeg.
Benevolentiam conferre erga aliquem, iemand zijne wel-
willendheid betoonen.
Benevolentiam habere , welwillend zijn.
Benevolentiam capere , of captare , welwillendheid najagen.
Bibëre auro, in, of ex auro, uit gouden bekers drinken.
Bis tantum sufFicit, tweemaal zoo veel is genoeg.
C.
Cadcre caussa in iudicio, voor hel geregt zijn proces ver-
liezen.
Cadere animo, den moed laten zakken.
Cadere in morbum , ziek worden.
Fabula cadit, het tooneelstuk wordt afgekeurd.
Cadit mihi animus, de moed ontzinkt mij.
Cadunt mihi dentes, mijne tanden vallen uit.
Cacïdit ita res, de zaak is zoo uitgevallen.
Caedcre terga hostium, op den vlugtenden vijand inhouwen.
Calumniari aliquem, iemand valsch beschuldigen.
CanCre classicum, of bellicum, door blazen het teeken tot
den aanval geven.
Canere, of dare signum receptui, den aftogt blazen.
Capax navium, of navibus, schepen kunnende bevatten.
Capëre finem, een einde nemen.
Capere aures, het gehoor innemen.