Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ante noetem, in de avondschemering.
Ante oculos habeo, ik heb voor oogen.
Ante oculos pono , ik siel voor oogen.
Aperire caput, het hoofd ontblooten , den hoed afnemen.
Aperire alicui reditum, iemand het terugkeeren verschaffen.
Aperto pectore scribere, openhartig schrijven.
Apparëre regi, in dienst van den koning zijn.
Appellere classem ad litus, de vloot naar het strand sturen,
met de vloot landen.
Appellitur navis, het schip landt. .
Appëtëre aliquid manibus, de handen ergens naar uitstrekken.
Applïcare mentem ad philosopbiam, zich op de ivijsbe-
geerte gaan toeleggen.
Appónere aliquid alicui, iets lij iemand stellen.
Apponere notam ad malum versum, bij een slecht vers een
teeken zetten.
Aqua et igni interdicere alicui, iemand water c» vuur
ontzeggen, dat is, bannen.
Aqua haeret mihi, ik kan niet meer voortgaan met spre-
ken, ik blijf steken ').
Aquam dare, tijd geven om te spreken.
Aquam perdëre, den tijd om voor het geregt te spreken
voorbij te laten gaan.
Arcessëre a capite, van het begin af ophalen.
Arcessere aliquem crimine, iemand over eene misdaad be-
schuldigen.
Ardëre studio, van ijver branden.
Arridöre alicui, iemand toelagchen.
Arripëre aliquem medium, iemand snel om zijn midden
vatten,
Arripere aliquid, iets met drift aangrijpen.
1) Viin de redenaars, die naar den tijd van den clcpsydra of wat,cr-
looper voor het geregt moesten spreken, door roMi'Eics het eerste
ingevoerd.