Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Agere Consulem, zich als Consul aanstellen, gedrajen
Agore partes, eene rol vervullen,
Agere otia, niets uitvoeren, rustig leven.
Agitur vita tua, of de vita, uw leven is in gevaar.
Aguntur vectigalia, de inkomsten van den slaat zijn in gevaar.
Acli labores iucundi, na gedaan werk is goed rusten.
Acta agere, vergeef sehe of onnoodige moeite doen.
Agïtare aliquid secum, o/" animo , o/cum animo, of niente,
iets bij zich overleggen.
Agitare animum curis, zijnen geest met zorgen bezig houden.
Agitare pacem, vrede hebben.
Agitare dies festos, feestdagen vieren.
Agitare consilia defectionis, plannen tot afval smeden.
Agitanlur induciae, men heeft wapenstilstand.
Allïdere caput ostio , met zijn hoofd tegen de deur bomen.
AllCidere alicui, of ad aliquem, met iemand den gek sche-
ren of schertsen.
Aliënare bonos a se , braven van zich verwijderen.
Alternat arbor fructus, de boom draagt om het andere jaar
vruchten.
Altero tanto longus, eens zoo lang.
Altero tanto longior, meer dan eens zoo lang.
Animadverto te, ik bemerk u.
Animadverto iii tc exsilio, ik straf u met ballingschai-),
Annönam flagellare, of incendOre, of comprim?re, het
koorn duur maken.
Annouam levare, het koorn goedkooper maken.
Annucre alicui, iemand toeknikken, inwilligen.
AnnumCrare aliquid alicui, iemand iets toetellen.
Antiqui homines, menschen van den ouden stempel.
Ante diem, ontijdig, vóór den bepaalden termijn, ook op den dag.
In ante diem terlium calendas, op den derden dag vóór
de calendae.
Ante lucem, vóór den morgenstond.