Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VII
hunner berekeningen te zoeken. — Eindelijk is
ons voorgekomen dat vele onderwijzers som-
tijds verlegen staan, welk -werkje den kinderen
in handen te geven, nadat zij het rekenboek
van van Olm, van Kregten, Wessels
of anderen hebben doorgewerkt. Om hun een
soortgelijk in handen te geven, heeft zijne
zwarigheden, en die daartoe opzettelijk in-
gerigt zijn, zijn of te kort of te moeijelijk,
en tevens minder ingerigt om het geleerde
te herhalen. Dit is toch van het hoogste
belang, en iederen onderwijzer bekend.
Wij hebben daarom aan dit werkje zooda-
nigen vorm gegeven, als bovenstaande rede-
nering ons aan de hand gaf. Vervrijmoedigd
door de zeer gunstige ontvangst van onze
rekenboekjes voor eerstbeginnenden, enz. (♦)
die echter met dit ons werk in geen nood-
zakelijk verband staan, hebben wij gemeend,
eenen niet geheel overtolUgen arbeid te yerrig-
ten, onze krachten hieraan te beproeven.
Voorts
C*) Te Groningtn bij M. Smit, onder de titels van de
kleine Rekenaar» Rekenvriend, ReKcmneester, inz.