Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
zelden als zoodanig wordt aangewend, en
aan de duidelijkheid en eenvoudigheid yan
het onderwi/s zeer veel nadeel toebrengt.
Op die wijze wordt van de leer der even-
redigheden , in derzelver toepassing op den
regel van drieën een groot misbruik gemaakt;
want naar aanleiding daar van wordt b. v.
de waarde van lo @ berekend, wanneer het
ffi 8 ct. kost, terwijl zeer jonge kinderen
reeds duidelijk kunnen belatten, dat, wan-
neer een ffi 8 ct. kost, dat dan lo ffi tien-
maal zoo veel geldt. Eene menigte voorbeel-
den van dien aard worden dan met al dien
omslag machinaal doorgewerkt, terwijl het
oordeel werkeloos blijft, ^ althans minder ge-
oefend wordt. Het is wel waar dat sommigen
naderhand tot zoodanige bewerking overgaan;
doch wij vinden volstrekt geene redenen om
niet dadelijk dien gemakkelijken en natuur-
lij ksten weg in te slaan, en dien te behouden.
Het komt toch immers nooit eenen ambachts-
man of koopman in de gedachten, om de
Dneindig vele gevallen van dezen aard, zoo
■omslagtig te bewerken , en aldus het resultaat
hun-