Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G8
' 75' Klaas was den 27 December 1828 gebo-
ren , en zijn vader den i Febrnarij 1807. Men
vraagt juist te bepalen hoe menigmaal de vader
op den 10 Februarij 1836 ouder is dan zijn zoon?
76. Twee steden liggen 56V4 niijl van el-
kander. Twee personen reizen op hetzelfde
uur elkander te gemoet; de eene doet ^'/s
mijl, en de andere 3V10 mijl in het uur af.
Hoe veel zal ieder van den weg afgelegd hebben,
toen zij elkander ontmoeten?
77. Een koopman verkocht van een stuk
laken, lang 62V2 el» eerst el naar 5V4 gl- >
later nog V4 el naar sVs gl- de el, en daarop
de rest in eens voor 4^/4 gl. de el. Hoe veel
heeft hij voor®de el door elkander ontvangen?
78. Een heer wenschte de binnenmuur van
zijne kamer te behangen. De muur vvas ö'/^
el lang en 6V4 el hoog. Indien het papier V4
el breed is , hoe hoog zal hem dan dit behang
aan papier komen, zoo de el voor 22V2
gekocht is?
79. Iemand koopt 16 stukken linnen, ieder
lang 62'/» el, voor 57V2 el duffel van sVs
gl. de el, en 3Ö el laken van 8 gl. de el; doch
ontvangt nog 175 gl. aan geld toe. Hoe duur
is de el linnen gerekend ?
80. Tot het drukken van zeker boek is men
vel papier noodig; hoe veel riem papier
dan voor 2000 exemplaren?
81. Wanneer een schrijver tot het schrijven
van een vel papier V4 uur tijd noodig is, op
welk uur van den dag zal hij dan 5'/» vel
be-