Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
59. Een landman koopt 2^/4 bunder best
weidland, h 500 gL het bunder, en bun-
der bouwland, i 450 gl. het bunder, te betalen
in drie termijnen met ^/^o verhooging; hoe
veel bedraagt ieder termijn V
40 Iemand, die in eene week 12V13
men heeft, en eene maandelijksche uitgave liad
van 40 gl., wilde eens naauwkeurig iiierekend
hebben in hoe veel maanden hij eene somma van
66V4 gl' zii^ over gehouden hebben. "Wilt gij
dat ook eens doen ?
41. Eene koe werd gekocht voor 60 g], en
een ducaton of zilv. rijder, en weder verkocht
voor 70 gl. cn 3 kwart, Hoe veel weidloon
kan men daarvoor dagelijks rekenen, zoo tus-
schen beiden veertien dagen verloopen zijn
42. Een bakker verhakte in de week 3 min
een kwart mudde rogge. In hoe veel weken
zal hij 6V3 last verbruikt hebben V
43. Iemand had voor eenen nieuwen jas 2 V4 el
laken noodig, k 67^ gl. de el, en een broek,
waartoe 1V4 el ging, k 57« gl» de el. "Hoe
veel koste het laken van den "jas meer dan van
de broek?
44. Een brouwer vermengde 3V2 vat bier
van 7 gl. het vat, bij 2V5 vat van 8 gl. het
vat. Hoe hoog ko::it nu Iiec vat gemengd?
45. Een goudsmid smelt bij 3 ons goud vnn
880 deelen fijn, V3 ons koper; hoe veel deeltn
fijn bevat het mengsel ?
46. Een brouwer goot hg 3Vj vat bier V^
vat