Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
k/'jcht. Hoe veel is zijne verdienst zoo een
mudde van die soort 36 tB meel oplevert?
175. Hoe duur moet het ffi boekweiten meel
verkocht worden, als de mudde boekweit inge-
kocht wordt voor 4.50 gl. , en de grutter 1,70
gL verdienen moet per mudde, zoo ieder mud-
de 40 ® meel leverde?
176. Een bakker was misnoegd over den
lagen prijs van het brood, naardien hij het ko-
ren voor 6,25 gl. moest inkoopen per mudde,
en de zetting van het brood op 50 ct. bepaald
was. Was zijne misnoegdheid gegrond? Zie
omtrent de verdere bepalingen voorstel 171.
177. Een arbeider, die voor zijn talrijk ge-
zin verpcheidcne brooden in de week behoefde,
Haagde over den hoogen prijs van het brood,
toen het 52 ct. gold, en de bakkers het koren
voor 4,25 gl. dc mudde inkochten. Had hij
redenen daartoe ?
178. Een kaarsenmaker kocht 100 ffi ongel
a 35 ct. het tf. Hij verliest bij het zuiveren
cn smelten het achtste deel aan gewigt. Hoe
duur zal hij het É6 kunnen verkoopen als iiij
nan deze partij 12,50 gl. moet verdienen, en cr
nog 150 ct, onkosten op komen?
179. Op eenen anderen tijd kocht hij 150 ffi
ringel voor 40 ct. het , waarvan hij bij het zui-
veren het twaalfde deel verloor. Als hij nu het
ïH kaarsen voor 60 ct, verkoopt, -en op
deze partij 3,20 gl. onkosten heeft , hoe veel
dan zijne winst?
180.