Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
168. Hoe veel ct. zal liet verschil zijn ,
wanneer men van deze twee voorstellen het stui-
ver geld van iederen post afzonderlijiv berekend,
zoo als de notarissen de gewoonte hebben , de
gebrokene ct. in het voordeel van den nota-
ris ?
169. Acht personen verdienden in drie we-
ken 108 gl. Hoe veel verdiende ieder per dag?
170. Zes arbeiders namen eenen sloot aan
te graven voor 54 gl. Indien zij berekenden ,
i'at zij denzelven in drie weken konden uitgra-
ven , welk daggeld hadden zij dan tc maken ?
171. Wanneer een bakker voor een mudde
logge 4,50 gl. betaalt, per mudde 30 ct. maal-
loon en 1,10 gl. belasting moet geven, hoe
tluur zal dan de zetting van het brood moeten
\vezen, als de bakker per mudde 1,50 gl. moet
verdienen, en als verkooper 0,60 gl., zoo hij
16 brooden uit een mud kan maken ?
172. Hoe hoog zal de zetting moeten zijn
als hij het last voor 165 gl. moet inkoopen ¥
173. Een bakker kocht de mudde tarwe voor
7,50 gl. Hij moest daarvan a,6o gl. rijks- en
plaatselijke belasting betalen, en 60 ct. maal-
loon geven. Indien hij bij het bewerken nog
1,50 gl. onkosten moet maken, als bakker nog
3i,-5 gl»» en als verkooper 1,80 gl. moet ver-
diéin;n, hoe hoog zal dan een wittebrood ko-
jiicn, zoo er uit een mudde 75 kunnen gemaakt
worden ?
174. Een grutter ontving voor het ® meel
15 ct. toen hij dc boekweit voor 3,25 gl. in-
kocht.