Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
150. Iemand kocht eene rol linnen , lang
125 el, en tegen denzelfden prijs nog 75 el,
waarvoor hij i6 gl. minder betaalt. Hoe veel
heeft dan de cl gekost ?
151. Wat heeft een koopman per gulden
verdiend, wanneer hij 50 el linnen inkoopt
voor 40 gl., en weder verkoopt voor 96 ct.
de el ?
152. Hoe veel is de winst per gl. op 1 last
graan, ingekocht voor 4,50 gl. de mudde , en
weder verkocht voor 5,40 gl. de mudde, zoy
men 150 kop ingemeten heeft?
153. Van zekeren schoolmeesters post was
het vast jaarlijksch inkomen 100 gl, terwijl een
NÓotal leerlingen op de dagschool ieder per kwar-
taal 75 ct. betaalden, en een aotal avondscho-
lieren hetzelfde. Hoe veel had de meester in
het jaar in te komen?
154. Een rentenier had, onder meer andere
gelden eene somma van 16 honderd gulden uit-
staan , naar 4,50 gl. het honderd in het jaar.
Hoe veel kan men rekenen dat daarvan maande-
lijks wordt getrokken V
155. Nog had hij eenen anderen schuldbrief,
groot 8000 of tachtig honderd gulden ; doch
daarvan genoot hi^j van het honderd maar 2,5
gl. Hoe veel had hij in het een vierdejaar, of
per drie maanden daarvan te trekken ?
156. Een derde kapitaal, groot 6400 gl.,
had hij uitstaan de helft naar 4 , en de andere
lielft naar 5 procento. Hoe veel kon hij daar
van iu drie en ecu half jaar trekken ?
C 4 »57.