Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
men 17
liet graan cr
graan.
Hoe dik ligt
last en a mud
op ?
144. Een winkelier wilde een' bak, welke
1,4 el lang en 12 palm breed was, tot op
caie diepte van 375 strepen met olie vullen,
Hoe veel kan heeft hij daartoe noodig?
145. Een veenman wilde ten naaste bij be-
rekend hebben hoe veel ton een vierk. hoop
uirf bevatte. Indien dezelve 3 el en 6 palm lang,
4 el en 5 palm breed is, cn de gemiddelde
hoogte a el en 8 palm bedraagt, hoe veel ton
bevat dan dezelve daar de kub. el 5 ton groot isV
146. Hoe veel zal een hoop turf opbren-
gen, die per ton voor 12 ct. verkocht is, zoo
dezelve 2,5 el lang, 4,6 el breed, en gemid-i
dcld 3 el hoog is ?
147. XVanneer men 15 dagwerk turf, waar-
van ieder dagwerk 360 ton bevat, in eenen
hoop wil stapelen van i8 el lengte en 16 breedte ,
hoe hoog zal dezelve dan gemiddeld worden V
148. Hoe veel zal de waarde van eenen bak
olie bedragen, die 12,5 palm lang, 6,4-palm
breed, cn tot eene diepte van 8 palm gevuld
js , wanneer de kan naar 45 ct. is ingekocht?
149. Tot het stichten van een nieuw armen-
huis is men 200 duizend stecnen noodig, waar-
vau de duizend naar 6,25 gl. moet worden in-
j^ekocht. Indien de aannemer daarvan aan den
^teen^abrikenr tuif leveren zal, legen 25 gl. het
dagwerk; hoe veel dagwerk kan hij daarvoor
ontvangen ?
150.