Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S0
118. Iemand betaalde eene rekening van
gl, met een gelijk getal zilv. ducaten en zilvr
rijders. Hoe veel zijn daartoe van ieder gebe-
zigd ?
129. V/anneer men 113 goud. penningen ver-
wisselt met een gelijk getal zilv. ducaten en
zilv. rijders ; hoe veel stuks zijn daartoe van
ieder gebezigd ?
130. Wanneer moet een varken geslagt wor-
den, waarmede men den i September is be-
gonnen te mesten, en toen 5 ffi woog, zoo men
het tot eene zwaarte van 85 ffi wil brengen ,
en het daags 64 looden aanwint ?
131. Eene kamer is lang 6,4 el en breed 7,5
el. Hoe veel vierkante ellen beslaat de opper-
vlakte ?
I3i. Maak eens eene teekening op de lei in
eene vierkante gedaante, waarvan de lengte
25 strepen en de breedte 12 strepen bedraagt,
cn zeg dan eens hoe veel vierkante strepen die
oppervlakte- beslaan zal ?
133. Een vertrek, lang 16 el en breed i8-
el, zoude met steenen bevloerd worden, ieder
5,76 vierk. palmen groot. Hoe veel zullen
daartoe noodig zijn ?
134, Eene kamer, die 8 el lang en 7,5 el
breed is, zoude bevloerd worden met steenen,
die-6,25 vierk. palm groot zijn. Zoo nu iede-^
rc steen 16 et. moet kosten, hoe veel kost dan
hf?t bevloeren van deze kamer?
J35. Eene school, lang 16 el en breed 12.5
eU