Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
105- Eene andere nalatenschap, groot 15600
gl., moest zoodanig onder drie kinderen venieeld
worden, dat de jongste eerst 600 gl., en de
tweede 300 gl. vooraf kreeg. Hoe veel trok
ieder kind daarvan ?
106. Eene vrouw wenschte drié dozijn hem-
den te maken voor hare huishouding, en tot
ieder hemd rekende zij door elkander 3 el en 25
duimen noodig te hebben : zij had slechts 84
el; hoe veel stukken van 7 el en 5 palm kwam
zij nog te kort ?
107. Eene nalatenschap, groot 22800 gl.,
kon niet eerder aanvaard worden of er moest
van de gl. 15 ct. 's lands regten betaald wor-
den. Hoe veel kan A daarvan ontvangen , zoo
hem het derde deel toekwam, en B , zoo die van
de rest het vijfde deel aan een ander moest af-
staan?
108. Iemand had 1500 tÊ kaas gekocht, te-
gen 12 ct. het tÈ; doch bij de ontvangst bleek
dat het vierde deel beschadigd was, waar-
van een pond op een derde der bepaalde prijs
werd gerekend. Hoe veel had hij nu minder
te betalen?
109. Volgens gemiddelde graanprijzen be-
droeg de prijs van de tnudde boekweit in Janu-
arij 1836 te Koevorden 4,25 gl., en te Meppel
5,36 gl. Hoe veel bedraagt het verschil op eene
hoeveelheid van 50 last en 20 mudde ?
110. Iemand betaalde op eene schuld, groot
1600 gl., 200 geldstukken. Welke stukken zijn
het geweest, zoo hij de rwt met aoo' gouden
ducaten betalen konV lu.