Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
veel heeft hij voor de eerste partij slechts meer
gegeven dan voor de laatste ?
99. Hij mengde dezelve door elkander en
verkocht toen de drachme voor 24 ct. Zoo hij
deze partij in i jaar en 8 maanden verkocht,
hoe veel is dan aan dit product zijn gewin per
maand ?
100. In eenen strengen winter gaf een heer
aan 5 arme lieden 12 gouden ducaten, 15 zil-
veren ducaten en 24 kwart gl. Indien een der-
zelve, omdat hij de oudste en meeste behoeven-
de was, eens zoo veel als ieder der anderen
moest ontvangen, hoe veel bekwam dan ieder?
101. Twaalf bossen vlas, ieder 72 lood
wegende, werd per bos gekocht voor 45 cr.
en bij het ® weder verkocht voor 75 ct. Hoe
veel is er gewonnen ?
102. Iemand die ineen vierendeel jaar 162,50
gl. inkomen had, had eene wekelijksche uitga-
ve van 105I0 gl. In hoe veel weken zaj hij
150 gl. overgespaard hebben?
Ï03. Een houtverkooper kocht 36,500 wisse
brandhout tegen 2,80 gl. de wisse. Indien er
280 stukken in een wisse gaan , en hij de ver-
koop naar 1,5 ct, het stuk bepaalde, hoe veel
bedroeg dan zijne winst op deze partij?
104. Eene nalatenschap groot 24600 gl.,
moest zoodanig onder drie kinderen verdeeld
worden, dat de jongste 600 gl. vooraf kreeg,
cn daarna gelijkelijk» Hoe veel had ieder tc
ontvangen ?.
IC15*