Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
te wisselen ; hoe veel kan hij daarvoor ontvan-
gen,.zoo hij op ieder gouden ducaat 5 ct. op-
geld moest betalen?
94. Hoe veel paarden moeten er gebezigd
worden, zoo eene partij graan , groot 54 last en
5 mud, in eens moet vervoerd worden, en op
ieder wagen, bespannen met 2 paarden, 16,25
mud kan geladen worden ?
95. Voor hoe veel moet het fS tabak ver-
kocht worden ten einde 6 ct. per fig te winnen,
zoo men voor de partij, die 100 ® zwaar is
57 gl. betaald heeft, en men 5 @ ingewogen
heeft ?
96. Een landman had twee koeijen , die hij
ieder in het voorjaar voor 45 gl. kon verkoo-
pen. De eene, zijnde eene melkkoe, bragt van
den I Mei tot den i November 's daags dooreen
8 kan melk, welke hij tegen 5 ct. de kan ver-
kocht, en de andere liet hij vet weiden, die
bij de slagting aan vet, vleesch en huid 300 ffi
zwaar was , waarvoor hij na aftrek der onkos-
ten per ffi 27 ct. ontving. Van welke koe had
hij het meeste voordeel ?
97. Iemand heeft 300 fg kaas ingekocht tegen
14 ct. het ftï. De helft verkocht hij voor 17,5 ct.
het ffi, terwijl hij de andere helft door daling
der prijzen voor 11 ct. verkoopen moest. Hoe
veel is er gewonnen of verloren ?
98. Een apothecar koopt 3 ffi en 8 ons kina
tegen 80 ct. het ons, cn x ffi en 11 ons van
eene betere soort voor 15 ct. dc drachme. Hoe
veel