Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
tijdschrift op deze uitspraken de aandacht van doctoren en turn-
onderwijzers. Van vele zijden bestreden (ook in eene openbare
vergadering der Olympia-Vereeniging te Amsterdam) werd deze
zaak door Zijn Ed. niet verder behandeld of uitgewerkt.
Bij de invoering der gymnastiek (zonder toestellen) in
de AVet op het Lager Onderwijs, kwam de vraag: „Zijn toestellen
bij het gymnastiek-onderwijs op de lagere school onontbeerlijk of
te missen? bijna in alle vergaderingen in den lande belegd, op
het programma voor.
% lu verreweg de meeste gevallen werd het onmogelijk geacht,
rationeel en voor de leerlingen aantrekkelijk onderwijs te geven,
inSi^en de leerstof uitsluitend uit de oefeningen zonder toestellen
moest bestaan.
De Nederlandsche Gymnastiek-onderwijzers-Vereeniging nam
zelfs eene motie aan, waarin werd betoogd, „d a t de i n v o e-
ring der gymnastiek volgens de nieuwe Wet,
geen grond geeft om daarvan resultaten te
verwachte n."
Ten vorigen jare verscheen van de hand des heeren Dr. J. J.
Le Roy een werk (Natuurkennis van den gezonden Mensch,
Physiologie voor het gymnastiek onderwijs.) waarin weer eens een
duchtige lans gebroken wordt voor de afschaffing der toestellen
op de lagere school.
In het voorbericht^mÖen we o.m. de volgende uitdrukkingen:
„De physiologische wetten toch" vormen den
eenigen vasten grondslag, waarop eene ratio-
neele onderwijs-methode gebouwd kan \y e n."
Aan den paedogoog kent de schrijver geen recht tot oordeelen
toe, evenmin aan den ervaren gymnastiek-onderwijzer: ^
„Z>e gevolgtrekking ^ dat voor den kinderleeftijd de oefe-
ningen aan de toestellen in H algemeen niet zijn goed te