Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
ß i
strijd tusschen de meest bekende doctoren en pliysiologen, welke
eindigde met een Commissionial onderzoek van regeeringswege.
Deze Commissie gaf als haar meening te kennen: „dat de
oefeningen aan de barren, uit een physiolo-
gisch oogpunt beschouwd, niet af te keuren
ware n".
Beschouwen we verder het optreden van H. O. Jaeger die, alles
afkeurende „wat niet met het hoofd omhoog en met de beenen
omlaag" werd uitgevoerd, dergelijk turnen als onnatuurlijk kwali-.
fiseerde. Ook hij keurde het gebruik van toestellen als rek en^
barren streng af, doch verwierp tevens de grootc uitbreiding door
A. Spiess aan de Vrije en Orde-oefeningen gegeven. Groote wa^de
kende hij toe aan gaan- en loopoefeningen, aan springen, klimm'en,
werpen en worstelen, terwijl hij een nieuw handgereedschapj de
ijzeren staaf, invoerde. En toch ook Jaeger heeft het in den strijd
tegen de toestellen moeten afleggen. In een zijner laatste w^irkjes
komt hij zelfs op vele vroegere uitspraken terug en inAVur-
tumberg (*) zijn de toestellen rek en barren reeds lang ^eer in
eere hersteld.
Hoewel dus voldoende gebleken is, dat alle strijd slechts heeft
geleid tot een meer uitgebreid gebruik van de bestaande toestellen,
doch voorzeker ook tot verbetering van het onderwas daaraan,
wordt toch nu en dan weer eens een stem vernoiaeli die het turnen
aan toestellen voor school in afkeurenden
zin bespree^.5?,^^^^
In Franktijk was H vooral Dr. La Grange, die een bestrijding
leverd^Tvan het hedendaagsche Turnonderwijs. ... in Frankrijk. . . .,
en Äekere professor te Amsterdam vestigde in een geneeskundig
f^--
^ (O Vroegere standplaats van Jaeger als Directeur der kweekschool
^ voor Turuleeraren.