Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
73. In gebogen hang de beenen achterwaarts buigen en
strekken (beurtelings en gelijktijdig).
74. In gebogen hang beurtelings en gelyktijdig dij (knie)
heifen.
75. In gebogen hang de beenen beurtelings heffen (voor-,
zij- en achterwaarts).
Verder verschillende verbindingen, zooals:
a. spreiden; h. kruisen;
c. spreiden en d. sluiten.
76. In gebogen hang armwippen.
E. Zwaaien in den gestrekten hang.
Ringen iets minder dan reikhoogte.
77. Zwaaien met éénmaal aanloopen.
Uiïv. De leerling staat, de ringen vasthoudende, zoover
mogelijk achterwaarts op de teenen. Op 't bevel: één\
loopt hy met twee, drie of vier kleine passen voorwaarts
en strekt onmiddellijk de beenen naar voren; bij den
daaropvolgenden terugzwaai buigen de beenen een weinig
achterwaarts. Zoo wordt eenige malen, zonder verdere
aanloop, heen en weer gezwaaid tot het bevel: halt! of
a/'.', waarop de leerlingen, zoo noodig met de voeten langs
den grond slepende, in den stand tusschen den ringen komen.
78. Zwaaien met twee of meermalen aanloop.
79. Als oef. 78, doch by den voorzwaai de beenen voor-
waarts strekken en by den achterzwaai sterk achterwaarts
buigen.
80. Als oef. 78, doch na den tweeden of derden aan-
loop, afwisselend knieën heffen bij den voorzwaai en
beenen buigen bij den terugzwaai.
Verder verschillende beenoefeningen.