Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het doel en nut der Toesteloefeningen.
Zoolang de liedendaagsche gymnastiek bestaat, is er strijd ge-
voerd over het al of niet wenschelijke van toestelocfeningen voor
Aoudere zoowel als voor jongere leerlingen; wij herinneren bijv.
ajin den in Duitschland gevoerden strijd tegen het door F. L. Jahn
ingevoerde Turnen, een strijd meer bekend onder den naam
„Biïeslaucr Turnstreit" (1818-1819). Daar stonden mannen als:
Massmann, Arndt, Prof. Dr. Adalbert, Prof. Dr. PassoAv, Prof.
Dr. Von Kaumer, Prof. Schneider e. a. als voorstanders van het
turnen tegenover Dr. Menzel, Steffens, Etzel en anderen. En deze
strijd liep in hoofdzaak over het gebruik van de toestellen en
den slechten invloed van liet turnen op den geest der jongelieden,
AVij herinneren aan den tijd, dat in Duitschland alle turngelegen-
heden op „Hoog bevel" gesloten waren (1810-1842), meer bekend
onder den-,naam van „Turnsperre". AVij wijzen verder op den iu
de jaren l'BGl-lSGS ontstanen „Barrenstreit", die in hoofdzaak
ontstond door^'&.. benoeming van zekeren Hugo E o t h s t e i n
als Hoofd der „C e n 11" te Berlin. Deze
oudofficier was reeds vroeger naar Zweden gcz^^en,j^om het zich
daar al meer en meer ontwikkelende stelsel van P.*H. Ling
te bestudeeren. Als groot vereerder en beslist voorstanderT^eerde
Rothstein terug en begon reeds onmiddellijk eene groote oJiAui-
ming te houden ondef de toenmalige aan de Turnanstalt gebi-tfi^j
kelijke turntoestcllen; waaronder in de allereerste plaats de bar-^
ren en het rek behoorden. Dit gaf aanleiding tot eenen hevigen